ספר המתכונים שלי מספק לגולשים מידע בנושאי בישול, מתכונים, תזונה ולייף סטייל.

שימוש בפרטים אישיים
פרטיים אישיים יישארו חסויים! אנו לא נמכור, לא נשתף ולא נחלוק פרטיים אישיים עם אף גורם שלישי מבלי לבקש הסכמה מלאה ומראש, וזאת למעט חריגים או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.

הפרטים האישיים יאוחסנו עפ”י חוק. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר מידע כללי על משתמשים הנרשמים ומבקשי מידע באתר לצד שלישי.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש לצורך הפניית מסרים אישיים אל המשתמש בהתאם לנתוניו ובקשותיו, ובמידה והמשתמש הסכים לכך על ידי ביצוע הרשמה ומתן פרטי התקשרות עימו בטופס המתאים.
המשתמש מסכים כי למפעיל האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני, אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, וזאת כל עוד נתוניו האישיים של המשתמש לא יועברו לצד שלישי.

נזק כתוצאה משימוש באתר
אין בעל האתר נושא אחריות לכל נזק, טעות או אי דיוק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הניתן באתר. האחריות הבלעדית על בדיקה ואימות המידע המסופק באתר היא על הגולשים בלבד.

מידע שנאסף במהלך שימושך באתר
בעת השימוש שלך באתר, יאסוף בעל האתר מידע על תהליך הגלישה שלך באתר, לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, בעל האתר רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

השימוש במידע
הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי תהליך הגלישה במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין – ולרבות למטרות המפורטות להלן:
– כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
– כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם וכן כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את בעל האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
– כדי לשלוח אליך מדי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;
– לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. המידע שישמש את בעל האתר לצורך כך  לא יזהה אותך אישית;
– לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

Cookies
באתר נעשה שימוש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.


זכויות יוצרים
התוכן והתמונות באתר הינם קניינו הרוחני של בעל האתר. אין להעתיק, לשכפל או להפיץ תוכן ותמונות ללא אישור מפורש מבעל האתר.